Địa danh
  • Thành Điện Hải tọa lạc tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố...
  • Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng một dòng khoáng nóng vô tận –...
  • Dinh Bà Cố hay còn được gọi là Dinh Cố được xây cất trên đỉnh cao nhất...
  • Đình làng Nại Nam nay ở khối phố Nam Sơn, phường Hòa Cường, quận Hải Châu,...
  • Miếu Bà Phi Yến hay còn gọi là An Sơn miếu được xây dựng từ năm 1785 để...
Back To Top