Địa danh: Chùa Núi Một

Chùa Núi Một

Ngày 3 tháng 12 năm 2011 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Chùa Núi Một - Côn Đảo hay còn gọi là Vân Sơn Tự nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân Côn Đảo và du khách thập phương.

Công trình được xây dựng dựa trên đóng góp của Phật Tử và tập đoàn Vincom. Chùa được động thổ khởi công trùng tu vào ngày 13-08-2010 bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chùa Núi Một là một di tích gắn liền với địa danh Côn Đảo. Về cơ bản, việc xây dựng, tôn tạo chùa Núi Một bằng nguồn vốn xã hội hóa để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương có tác dụng gắn kết việc phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo. Việc xây dựng, tôn tạo chùa Núi Một để địa danh này trở thành một điểm danh lam thắng cảnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời phát triển du lịch bền vững là hết sức cần thiết và có ý nghĩa. Chùa Núi Một là một di tích còn chưa được nhiều người biết đến, nhưng đây được đánh giá là địa danh có phong cảnh hữu tình, do vậy Di Tích này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du
Địa danh khác
Địa danh
Back To Top